PowerShell Exchange Over

Inleiding

Ook al is het doel van het domein labo's, en heeft deze website niet veel betekenis, toch heb ik enkele beveiligingsmaatregelen getroffen. Op mijn publieke DNS servers heb ik DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) geactiveerd, en wat het uitrollen van SSL/TLS certificaten betreft, deze zijn beveiligd met DNS CAA records (Certificate Authority Authorization).
E-mail wordt op drie niveaus beveiligd: SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) en DMARC (Domain Message Authentication, Reporting & Conformance).
Tot slot, de webserver heeft een Let's Encrypt SSL certificaat en maakt gebruik van HSTS (HTTP Strict Transport Security).

Qualys SSL Labs A+ Rating]

Een aantal van bovenstaande maatregelen (DNS CAA, certificaat en HSTS) zorgen dat deze website op Qualys SSL Labs een A+ score behaald.